پی تی سی باز - کسب درآمد آنلاین
کلیک و جایزه - کلیک کنید و تا هزار تومان جایزه بگیرید
کلیک و جایزه یک بازی آسان است. شما باید در هر نقطه بر روی تصویر کلیک کنید تا برنده جایزه تا هزار تومان شوید

شما بايد وارد اكانت شويد تا بازي كنيد
Position: روي هر قسمت از عكس كليك كنيد
Clicks are reset daily at midnight server time.
برنده هاي امروز
Zahraa77
May 20th, 2019 11:28:34
50 تومان
marlboro477
May 20th, 2019 11:27:53
50 تومان
marlboro477
May 20th, 2019 11:27:04
50 تومان
marlboro477
May 20th, 2019 11:16:08
50 تومان
sasan65
May 20th, 2019 10:50:58
50 تومان
ha1344
May 20th, 2019 10:45:54
50 تومان
sasan65
May 20th, 2019 10:43:52
50 تومان
ebidaa
May 20th, 2019 06:30:52
50 تومان
ebidaa
May 20th, 2019 06:22:55
50 تومان
ali000
May 20th, 2019 04:25:12
50 تومان
ali000
May 20th, 2019 04:07:09
50 تومان
ali000
May 20th, 2019 04:02:49
50 تومان
Ahmad59a
May 20th, 2019 03:49:43
50 تومان
yarbash
May 20th, 2019 01:49:50
50 تومان
bahram
May 20th, 2019 01:35:01
50 تومان
bahram
May 20th, 2019 01:28:50
50 تومان
bahram
May 20th, 2019 01:28:23
50 تومان
siamak1363
May 20th, 2019 01:27:13
50 تومان
kala
May 19th, 2019 20:39:24
50 تومان
kala
May 19th, 2019 20:37:30
50 تومان
jamalia
May 19th, 2019 19:09:11
50 تومان
saeideh2670
May 19th, 2019 18:21:22
50 تومان
sheyda
May 19th, 2019 17:58:21
50 تومان
ali000
May 19th, 2019 17:21:03
50 تومان
ali000
May 19th, 2019 17:10:17
50 تومان
Ahmad59a
May 19th, 2019 16:44:44
50 تومان
Ahmad59a
May 19th, 2019 16:37:12
50 تومان
dariush2100
May 19th, 2019 16:34:13
50 تومان
axiaaxia
May 19th, 2019 15:56:55
50 تومان
axiaaxia
May 19th, 2019 15:56:38
50 تومان
ha1344
May 19th, 2019 15:45:14
50 تومان
marlboro477
May 19th, 2019 11:55:04
50 تومان
Zahraa77
May 19th, 2019 11:12:25
50 تومان
nasibeh1353
May 19th, 2019 10:06:44
50 تومان
Najmeh_tzd
May 19th, 2019 04:50:34
50 تومان
Najmeh_tzd
May 19th, 2019 04:47:34
50 تومان
hasani1400
May 19th, 2019 01:45:22
50 تومان
bahram
May 19th, 2019 01:21:53
50 تومان
samin67
May 18th, 2019 23:49:35
50 تومان
samin67
May 18th, 2019 23:40:24
50 تومان
ha1344
May 18th, 2019 18:03:41
50 تومان
Zahraa77
May 18th, 2019 14:17:54
50 تومان
baharbarani70
May 18th, 2019 14:11:06
50 تومان
baharbarani70
May 18th, 2019 14:08:08
50 تومان
dariush2100
May 18th, 2019 13:03:10
50 تومان
sasan65
May 18th, 2019 11:13:14
50 تومان
arssol53
May 18th, 2019 11:09:35
50 تومان
arssol53
May 18th, 2019 09:32:41
50 تومان
123456789
May 18th, 2019 09:01:37
50 تومان
ebidaa
May 18th, 2019 05:39:13
50 تومان
ebidaa
May 18th, 2019 05:37:15
50 تومان
Ahmad59a
May 18th, 2019 04:58:02
200 تومان
Najmeh_tzd
May 18th, 2019 04:54:06
50 تومان
ali000
May 18th, 2019 03:47:07
50 تومان
hasani1400
May 18th, 2019 02:56:41
50 تومان
Ahmad59a
May 18th, 2019 02:45:58
50 تومان
sky63
May 18th, 2019 01:22:00
50 تومان
sky63
May 18th, 2019 01:21:03
50 تومان
samin67
May 17th, 2019 14:18:52
50 تومان
axiaaxia
May 17th, 2019 14:15:04
50 تومان
axiaaxia
May 17th, 2019 14:11:26
50 تومان
axiaaxia
May 17th, 2019 14:11:04
50 تومان
axiaaxia
May 17th, 2019 14:08:22
50 تومان
Amirmohammad
May 17th, 2019 12:31:55
50 تومان
Amirmohammad
May 17th, 2019 12:29:56
50 تومان
Amirmohammad
May 17th, 2019 12:24:34
50 تومان
Amirmohammad
May 17th, 2019 12:24:12
50 تومان
sasan65
May 17th, 2019 12:08:01
50 تومان
hasani1400
May 17th, 2019 10:15:51
50 تومان
nasibeh1353
May 17th, 2019 09:11:04
50 تومان
nasibeh1353
May 17th, 2019 08:58:50
50 تومان
ebidaa
May 17th, 2019 08:33:35
50 تومان
bahram
May 17th, 2019 01:00:58
50 تومان
55alireza
May 17th, 2019 00:34:17
50 تومان
55alireza
May 17th, 2019 00:20:04
50 تومان
nasrinzsa44
May 16th, 2019 22:53:55
50 تومان
namet
May 16th, 2019 21:50:14
50 تومان
22448899
May 16th, 2019 21:44:59
50 تومان
siamak1363
May 16th, 2019 20:14:36
50 تومان
ali000
May 16th, 2019 19:44:26
50 تومان
ali000
May 16th, 2019 19:23:39
50 تومان
nimaranjbar
May 16th, 2019 19:01:24
50 تومان
saeideh2670
May 16th, 2019 18:51:45
50 تومان
ha1344
May 16th, 2019 17:04:23
50 تومان
sheyda
May 16th, 2019 16:42:16
50 تومان
sheyda
May 16th, 2019 16:41:41
50 تومان
baharbarani70
May 16th, 2019 16:00:11
50 تومان
baharbarani70
May 16th, 2019 15:55:03
50 تومان
alin540
May 16th, 2019 15:46:08
50 تومان
alin540
May 16th, 2019 15:12:23
50 تومان
Zahraa77
May 16th, 2019 14:12:46
50 تومان
axiaaxia
May 16th, 2019 13:49:00
50 تومان
mehran
May 16th, 2019 13:01:08
50 تومان
Simsim3
May 16th, 2019 12:49:20
50 تومان
Simsim3
May 16th, 2019 12:36:49
50 تومان
marlboro477
May 16th, 2019 10:26:25
50 تومان
marlboro477
May 16th, 2019 10:06:49
50 تومان
mr76926
May 16th, 2019 07:29:52
50 تومان
mr76926
May 16th, 2019 07:25:31
50 تومان
mr76926
May 16th, 2019 07:15:38
50 تومان
اخرين برنده هاي هزار توماني
sky63
Mar 25th, 2019 01:21:58
1000 تومان
Sami-s65
Mar 04th, 2019 08:55:19
1000 تومان
babak123
Mar 03rd, 2019 14:22:35
1000 تومان
ebidaa
Feb 15th, 2019 11:53:52
1000 تومان
razak1366
Jan 12th, 2019 17:44:52
1000 تومان
nasibeh1353
Dec 20th, 2018 09:20:14
1000 تومان
ADT5091
Oct 23rd, 2018 00:57:52
1000 تومان
axiaaxia
Sep 30th, 2018 00:27:43
1000 تومان
arefdaneshvar
Sep 17th, 2018 23:30:25
1000 تومان
saeideh2670
Sep 13th, 2018 18:45:35
1000 تومان
Saeedguitari
Sep 11th, 2018 16:29:34
1000 تومان
bahman76
Sep 09th, 2018 11:32:33
1000 تومان
ahmad9611
Aug 28th, 2018 09:14:16
1000 تومان
morteza7180
Aug 22nd, 2018 12:25:39
1000 تومان
freeandfre
Aug 11th, 2018 08:19:18
1000 تومان
nikoo
Jun 27th, 2018 23:29:18
1000 تومان
hafezmsh
Jun 24th, 2018 01:47:40
1000 تومان
shipsbraces
Jun 16th, 2018 12:13:24
1000 تومان
mohammad18577
Jul 06th, 2017 01:35:52
1000 تومان
Soltaneeshgh4444
Jul 04th, 2017 22:02:31
1000 تومان
javadtajahmad
Jul 04th, 2017 16:35:58
1000 تومان
jamalia
Jul 04th, 2017 08:50:25
1000 تومان
farzaneh
Jul 03rd, 2017 14:47:49
1000 تومان
amirnia
Jul 03rd, 2017 07:12:29
1000 تومان
koodak
Jul 02nd, 2017 15:33:42
1000 تومان
22448899
Jul 02nd, 2017 05:05:15
1000 تومان
nimash
Jul 01st, 2017 18:37:31
1000 تومان
Safarirah
Jul 01st, 2017 17:08:23
1000 تومان
amirnia
Jun 29th, 2017 08:05:47
1000 تومان
ptckar
Jun 28th, 2017 01:20:36
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 27th, 2017 16:05:41
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 27th, 2017 15:56:28
1000 تومان
reztalebi
Jun 27th, 2017 14:27:59
1000 تومان
yunesaiub
Jun 27th, 2017 08:31:10
1000 تومان
francesco66
Jun 24th, 2017 10:11:02
1000 تومان
farzaneh
Jun 22nd, 2017 19:24:30
1000 تومان
mmmmm
Jun 22nd, 2017 13:23:55
1000 تومان
behnamyazarloo
Jun 22nd, 2017 00:11:21
1000 تومان
sazan
Jun 20th, 2017 01:58:03
1000 تومان
rzmmrzmm
Jun 19th, 2017 12:43:12
1000 تومان
farshadhatami
Jun 19th, 2017 12:14:56
1000 تومان
nargess
Jun 18th, 2017 17:17:53
1000 تومان
mohammadrv
Jun 18th, 2017 14:03:13
1000 تومان
sazan
Jun 18th, 2017 02:07:51
1000 تومان
behnam8
Jun 17th, 2017 07:36:27
1000 تومان
behzad71
Jun 17th, 2017 05:25:58
1000 تومان
sanb12
Jun 17th, 2017 00:43:01
1000 تومان
farzaneh
Jun 14th, 2017 23:40:00
1000 تومان
mmmmm
Jun 14th, 2017 15:51:54
1000 تومان
mohammadrv
Jun 14th, 2017 13:40:54
1000 تومان
fagebpi
Jun 10th, 2017 03:38:07
1000 تومان
Masoud737321
Jun 09th, 2017 02:33:59
1000 تومان
nargess
Jun 08th, 2017 17:02:12
1000 تومان
nour1370000000
Jun 08th, 2017 10:44:21
1000 تومان
reztalebi
Jun 08th, 2017 08:23:35
1000 تومان
shop30
Jun 08th, 2017 07:03:51
1000 تومان
reza003
Jun 08th, 2017 02:36:20
1000 تومان
farzaneh
Jun 07th, 2017 23:57:57
1000 تومان
reza
Jun 07th, 2017 18:39:48
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 07th, 2017 17:21:34
1000 تومان
mehrsam2030
Jun 07th, 2017 06:31:36
1000 تومان
MAMALI
Jun 06th, 2017 14:01:41
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 05th, 2017 19:08:57
1000 تومان
Rosered
Jun 05th, 2017 10:12:09
1000 تومان
hosseinerahimi
Jun 05th, 2017 01:54:40
1000 تومان
nargess
May 31st, 2017 22:25:32
1000 تومان
reztalebi
May 31st, 2017 11:02:08
1000 تومان
Safarirah
May 30th, 2017 22:38:38
1000 تومان
kamik2
May 30th, 2017 10:17:32
1000 تومان
ali5370
May 30th, 2017 02:37:52
1000 تومان
nargess
May 29th, 2017 18:47:44
1000 تومان
daniz1000
May 27th, 2017 10:13:27
1000 تومان
mehrsam2030
May 26th, 2017 08:56:56
1000 تومان
sanb12
May 26th, 2017 01:00:08
1000 تومان
sky63
May 24th, 2017 23:23:31
1000 تومان
salmannezhad
May 24th, 2017 16:02:32
1000 تومان
mohmmad
May 24th, 2017 12:10:07
1000 تومان
hojat6772
May 24th, 2017 08:32:23
1000 تومان
simonstrong
May 23rd, 2017 23:12:29
1000 تومان
reza003
May 23rd, 2017 10:31:39
1000 تومان
sanb12
May 23rd, 2017 03:28:29
1000 تومان
MAMALI
May 22nd, 2017 21:31:48
1000 تومان
halalhll
May 21st, 2017 17:51:22
1000 تومان
ali5370
May 21st, 2017 16:19:20
1000 تومان
mammrezzz
May 20th, 2017 22:40:07
1000 تومان
nimash
May 20th, 2017 17:39:34
1000 تومان
sattar
May 20th, 2017 15:55:28
1000 تومان
francesco66
May 19th, 2017 12:09:44
1000 تومان
mrdrag99
May 19th, 2017 09:04:13
1000 تومان
sky63
May 18th, 2017 23:36:37
1000 تومان
morteza7180
May 18th, 2017 10:06:59
1000 تومان
reztalebi
May 17th, 2017 06:30:49
1000 تومان
savalan95
May 14th, 2017 02:36:59
1000 تومان
ziro70
May 13th, 2017 19:37:12
1000 تومان
iroonidotnet
May 13th, 2017 10:08:24
1000 تومان
fakhraddin1367
May 12th, 2017 11:20:21
1000 تومان
1371khodam
May 11th, 2017 18:53:17
1000 تومان
rahmati
May 11th, 2017 14:10:40
1000 تومان
magdavy
May 11th, 2017 07:34:27
1000 تومان
hakhamanesh
May 11th, 2017 00:54:32
1000 تومان