پی تی سی باز - کسب درآمد آنلاین
کلیک و جایزه - کلیک کنید و تا هزار تومان جایزه بگیرید
کلیک و جایزه یک بازی آسان است. شما باید در هر نقطه بر روی تصویر کلیک کنید تا برنده جایزه تا هزار تومان شوید

شما بايد وارد اكانت شويد تا بازي كنيد
Position: روي هر قسمت از عكس كليك كنيد
Clicks are reset daily at midnight server time.
برنده هاي امروز
sina9797
Sep 19th, 2019 13:16:48
50 تومان
marlboro477
Sep 19th, 2019 13:05:19
50 تومان
marlboro477
Sep 19th, 2019 12:58:01
50 تومان
marlboro477
Sep 19th, 2019 12:57:41
50 تومان
marlboro477
Sep 19th, 2019 12:51:31
50 تومان
sasan65
Sep 19th, 2019 10:18:38
50 تومان
sky63
Sep 19th, 2019 08:52:21
50 تومان
sky63
Sep 19th, 2019 08:47:14
50 تومان
sky63
Sep 19th, 2019 08:38:56
50 تومان
painter_architect
Sep 19th, 2019 04:54:18
50 تومان
Abrvina
Sep 19th, 2019 00:18:42
50 تومان
Abrvina
Sep 18th, 2019 23:53:41
50 تومان
sajady987
Sep 18th, 2019 23:52:25
50 تومان
painter_architect
Sep 18th, 2019 20:40:28
50 تومان
Abrvina
Sep 18th, 2019 16:23:51
50 تومان
haasanpor
Sep 18th, 2019 14:54:48
50 تومان
haasanpor
Sep 18th, 2019 14:52:16
50 تومان
sajed71
Sep 18th, 2019 13:12:52
50 تومان
ruzandish
Sep 18th, 2019 10:27:19
50 تومان
sasan65
Sep 18th, 2019 09:56:02
50 تومان
sasan65
Sep 18th, 2019 09:55:07
50 تومان
sasan65
Sep 18th, 2019 09:53:15
50 تومان
hasani1400
Sep 18th, 2019 03:37:52
50 تومان
sky63
Sep 18th, 2019 03:35:58
50 تومان
siamak1363
Sep 18th, 2019 02:14:29
50 تومان
siamak1363
Sep 18th, 2019 02:00:07
50 تومان
mitsa2015
Sep 18th, 2019 01:02:20
50 تومان
keyvan76
Sep 17th, 2019 23:30:29
50 تومان
siamak6
Sep 17th, 2019 22:23:22
50 تومان
ruzandish
Sep 17th, 2019 21:51:52
50 تومان
ruzandish
Sep 17th, 2019 21:50:41
50 تومان
sajady987
Sep 17th, 2019 17:57:26
50 تومان
sajady987
Sep 17th, 2019 17:46:37
50 تومان
55alireza
Sep 17th, 2019 17:12:09
50 تومان
55alireza
Sep 17th, 2019 17:11:40
50 تومان
marlboro477
Sep 17th, 2019 16:58:46
50 تومان
marlboro477
Sep 17th, 2019 16:45:02
50 تومان
marlboro477
Sep 17th, 2019 16:43:14
50 تومان
kala
Sep 17th, 2019 13:13:55
50 تومان
sky63
Sep 17th, 2019 03:52:49
50 تومان
sky63
Sep 17th, 2019 03:46:55
50 تومان
mitsa2015
Sep 17th, 2019 01:26:15
50 تومان
siamak1363
Sep 17th, 2019 00:52:02
50 تومان
Ziyaaghasem
Sep 16th, 2019 21:18:57
50 تومان
sajady987
Sep 16th, 2019 20:42:24
50 تومان
marlboro477
Sep 16th, 2019 19:31:14
50 تومان
siamak6
Sep 16th, 2019 12:43:52
50 تومان
mansouri2
Sep 16th, 2019 11:06:21
50 تومان
mansouri2
Sep 16th, 2019 11:05:36
50 تومان
mansouri2
Sep 16th, 2019 10:56:21
50 تومان
mansouri2
Sep 16th, 2019 10:50:51
50 تومان
namet
Sep 16th, 2019 10:32:10
50 تومان
sasan65
Sep 16th, 2019 09:58:30
50 تومان
sasan65
Sep 16th, 2019 09:52:26
50 تومان
sky63
Sep 16th, 2019 04:19:55
50 تومان
painter_architect
Sep 16th, 2019 03:18:25
50 تومان
painter_architect
Sep 16th, 2019 02:07:57
50 تومان
siamak1363
Sep 16th, 2019 01:49:15
50 تومان
55alireza
Sep 15th, 2019 21:38:47
50 تومان
siamak6
Sep 15th, 2019 21:18:16
50 تومان
siamak6
Sep 15th, 2019 21:07:09
50 تومان
kala
Sep 15th, 2019 20:28:39
50 تومان
kala
Sep 15th, 2019 20:25:06
50 تومان
ali000
Sep 15th, 2019 16:12:56
50 تومان
ali000
Sep 15th, 2019 16:03:12
50 تومان
axiaaxia
Sep 15th, 2019 14:54:25
50 تومان
zgholami382
Sep 15th, 2019 12:14:45
50 تومان
zgholami382
Sep 15th, 2019 12:04:14
50 تومان
zgholami382
Sep 15th, 2019 12:03:23
50 تومان
namet
Sep 15th, 2019 10:26:51
50 تومان
sasan65
Sep 15th, 2019 10:04:04
50 تومان
sajady987
Sep 15th, 2019 08:01:33
50 تومان
sajady987
Sep 15th, 2019 07:57:17
50 تومان
painter_architect
Sep 15th, 2019 07:01:17
50 تومان
siamak1363
Sep 15th, 2019 00:35:11
50 تومان
ha1344
Sep 14th, 2019 18:00:09
50 تومان
axiaaxia
Sep 14th, 2019 16:32:44
50 تومان
axiaaxia
Sep 14th, 2019 16:30:23
50 تومان
axiaaxia
Sep 14th, 2019 16:27:49
50 تومان
axiaaxia
Sep 14th, 2019 16:26:08
50 تومان
shokpress
Sep 14th, 2019 15:48:25
50 تومان
mitsa2015
Sep 14th, 2019 14:53:46
200 تومان
mitsa2015
Sep 14th, 2019 14:25:28
50 تومان
siamak6
Sep 14th, 2019 13:36:31
50 تومان
kala
Sep 14th, 2019 13:05:52
50 تومان
siamak6
Sep 14th, 2019 12:51:32
50 تومان
sasan65
Sep 14th, 2019 12:14:01
50 تومان
sasan65
Sep 14th, 2019 12:10:07
50 تومان
siamak6
Sep 14th, 2019 12:04:25
50 تومان
Mystic
Sep 14th, 2019 11:14:16
50 تومان
ali000
Sep 14th, 2019 09:06:58
50 تومان
ali000
Sep 14th, 2019 09:00:41
50 تومان
ali000
Sep 14th, 2019 08:43:14
50 تومان
painter_architect
Sep 14th, 2019 07:13:07
50 تومان
hasani1400
Sep 14th, 2019 03:48:18
50 تومان
sky63
Sep 14th, 2019 02:35:26
50 تومان
sky63
Sep 14th, 2019 02:33:24
50 تومان
sky63
Sep 14th, 2019 02:31:38
50 تومان
sky63
Sep 14th, 2019 02:28:06
50 تومان
siamak1363
Sep 14th, 2019 01:30:41
50 تومان
اخرين برنده هاي هزار توماني
sasan65
Aug 23rd, 2019 10:49:02
1000 تومان
sasan65
Aug 04th, 2019 15:13:07
1000 تومان
ha1344
Jul 23rd, 2019 12:35:54
1000 تومان
siamak1363
Jul 15th, 2019 01:03:01
1000 تومان
sky63
Mar 25th, 2019 01:21:58
1000 تومان
Sami-s65
Mar 04th, 2019 08:55:19
1000 تومان
babak123
Mar 03rd, 2019 14:22:35
1000 تومان
ebidaa
Feb 15th, 2019 11:53:52
1000 تومان
razak1366
Jan 12th, 2019 17:44:52
1000 تومان
nasibeh1353
Dec 20th, 2018 09:20:14
1000 تومان
ADT5091
Oct 23rd, 2018 00:57:52
1000 تومان
axiaaxia
Sep 30th, 2018 00:27:43
1000 تومان
arefdaneshvar
Sep 17th, 2018 23:30:25
1000 تومان
saeideh2670
Sep 13th, 2018 18:45:35
1000 تومان
Saeedguitari
Sep 11th, 2018 16:29:34
1000 تومان
bahman76
Sep 09th, 2018 11:32:33
1000 تومان
ahmad9611
Aug 28th, 2018 09:14:16
1000 تومان
morteza7180
Aug 22nd, 2018 12:25:39
1000 تومان
freeandfre
Aug 11th, 2018 08:19:18
1000 تومان
nikoo
Jun 27th, 2018 23:29:18
1000 تومان
hafezmsh
Jun 24th, 2018 01:47:40
1000 تومان
shipsbraces
Jun 16th, 2018 12:13:24
1000 تومان
mohammad18577
Jul 06th, 2017 01:35:52
1000 تومان
Soltaneeshgh4444
Jul 04th, 2017 22:02:31
1000 تومان
javadtajahmad
Jul 04th, 2017 16:35:58
1000 تومان
jamalia
Jul 04th, 2017 08:50:25
1000 تومان
farzaneh
Jul 03rd, 2017 14:47:49
1000 تومان
amirnia
Jul 03rd, 2017 07:12:29
1000 تومان
koodak
Jul 02nd, 2017 15:33:42
1000 تومان
22448899
Jul 02nd, 2017 05:05:15
1000 تومان
nimash
Jul 01st, 2017 18:37:31
1000 تومان
Safarirah
Jul 01st, 2017 17:08:23
1000 تومان
amirnia
Jun 29th, 2017 08:05:47
1000 تومان
ptckar
Jun 28th, 2017 01:20:36
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 27th, 2017 16:05:41
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 27th, 2017 15:56:28
1000 تومان
reztalebi
Jun 27th, 2017 14:27:59
1000 تومان
yunesaiub
Jun 27th, 2017 08:31:10
1000 تومان
francesco66
Jun 24th, 2017 10:11:02
1000 تومان
farzaneh
Jun 22nd, 2017 19:24:30
1000 تومان
mmmmm
Jun 22nd, 2017 13:23:55
1000 تومان
behnamyazarloo
Jun 22nd, 2017 00:11:21
1000 تومان
sazan
Jun 20th, 2017 01:58:03
1000 تومان
rzmmrzmm
Jun 19th, 2017 12:43:12
1000 تومان
farshadhatami
Jun 19th, 2017 12:14:56
1000 تومان
nargess
Jun 18th, 2017 17:17:53
1000 تومان
mohammadrv
Jun 18th, 2017 14:03:13
1000 تومان
sazan
Jun 18th, 2017 02:07:51
1000 تومان
behnam8
Jun 17th, 2017 07:36:27
1000 تومان
behzad71
Jun 17th, 2017 05:25:58
1000 تومان
sanb12
Jun 17th, 2017 00:43:01
1000 تومان
farzaneh
Jun 14th, 2017 23:40:00
1000 تومان
mmmmm
Jun 14th, 2017 15:51:54
1000 تومان
mohammadrv
Jun 14th, 2017 13:40:54
1000 تومان
fagebpi
Jun 10th, 2017 03:38:07
1000 تومان
Masoud737321
Jun 09th, 2017 02:33:59
1000 تومان
nargess
Jun 08th, 2017 17:02:12
1000 تومان
nour1370000000
Jun 08th, 2017 10:44:21
1000 تومان
reztalebi
Jun 08th, 2017 08:23:35
1000 تومان
shop30
Jun 08th, 2017 07:03:51
1000 تومان
reza003
Jun 08th, 2017 02:36:20
1000 تومان
farzaneh
Jun 07th, 2017 23:57:57
1000 تومان
reza
Jun 07th, 2017 18:39:48
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 07th, 2017 17:21:34
1000 تومان
mehrsam2030
Jun 07th, 2017 06:31:36
1000 تومان
MAMALI
Jun 06th, 2017 14:01:41
1000 تومان
javadtajahmad
Jun 05th, 2017 19:08:57
1000 تومان
Rosered
Jun 05th, 2017 10:12:09
1000 تومان
hosseinerahimi
Jun 05th, 2017 01:54:40
1000 تومان
nargess
May 31st, 2017 22:25:32
1000 تومان
reztalebi
May 31st, 2017 11:02:08
1000 تومان
Safarirah
May 30th, 2017 22:38:38
1000 تومان
kamik2
May 30th, 2017 10:17:32
1000 تومان
ali5370
May 30th, 2017 02:37:52
1000 تومان
nargess
May 29th, 2017 18:47:44
1000 تومان
daniz1000
May 27th, 2017 10:13:27
1000 تومان
mehrsam2030
May 26th, 2017 08:56:56
1000 تومان
sanb12
May 26th, 2017 01:00:08
1000 تومان
sky63
May 24th, 2017 23:23:31
1000 تومان
salmannezhad
May 24th, 2017 16:02:32
1000 تومان
mohmmad
May 24th, 2017 12:10:07
1000 تومان
hojat6772
May 24th, 2017 08:32:23
1000 تومان
simonstrong
May 23rd, 2017 23:12:29
1000 تومان
reza003
May 23rd, 2017 10:31:39
1000 تومان
sanb12
May 23rd, 2017 03:28:29
1000 تومان
MAMALI
May 22nd, 2017 21:31:48
1000 تومان
halalhll
May 21st, 2017 17:51:22
1000 تومان
ali5370
May 21st, 2017 16:19:20
1000 تومان
mammrezzz
May 20th, 2017 22:40:07
1000 تومان
nimash
May 20th, 2017 17:39:34
1000 تومان
sattar
May 20th, 2017 15:55:28
1000 تومان
francesco66
May 19th, 2017 12:09:44
1000 تومان
mrdrag99
May 19th, 2017 09:04:13
1000 تومان
sky63
May 18th, 2017 23:36:37
1000 تومان
morteza7180
May 18th, 2017 10:06:59
1000 تومان
reztalebi
May 17th, 2017 06:30:49
1000 تومان
savalan95
May 14th, 2017 02:36:59
1000 تومان
ziro70
May 13th, 2017 19:37:12
1000 تومان
iroonidotnet
May 13th, 2017 10:08:24
1000 تومان
fakhraddin1367
May 12th, 2017 11:20:21
1000 تومان