پی تی سی باز - کسب درآمد آنلاین


نحوه شارژ حساب

https://www.aparat.com/v/69Uso

========================================================================

نحوه برداشت

https://www.aparat.com/v/kPUDh

========================================================================

نحوه ارتقا اکانت

https://www.aparat.com/v/8Nw9h

========================================================================

نحوه سفارش تبلیغات

https://www.aparat.com/v/b62y1

========================================================================

نحوه جذب زیرمجموعه

https://www.aparat.com/v/9CFGe

========================================================================

نحوه اجاره زیرمجموعه

https://www.aparat.com/v/qlPXG

========================================================================

نحوه تمدید زیرمجموعه

https://www.aparat.com/v/X0ZHl

========================================================================

نحوه بازیافت زیرمجموعه

https://www.aparat.com/v/GPyqs

========================================================================

نحوه سفارش تبلیغات کلیکی

https://www.aparat.com/v/BbTgs

========================================================================

نحوه سفارش تبلیغات بنری

https://www.aparat.com/v/5Hal8

========================================================================

نحوه سفارش تبلیغات ثبت نام

https://www.aparat.com/v/A2qS7

========================================================================